Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΪΔΗΣ


Διαβάστε σε δύο συνέχειες το συνοπτικό βίο του αγίας μνήμης
π. Ιωάννη Καλαϊδή.
Η διαφορά του π. Ιωάννη από τους άλλους σύγχρονους αγίους Γέροντες (Πορφύριο, Ιάκωβο, Παϊσιο κ.λπ.) είναι ότι ήταν έγγαμος. 
Έτσι γίνεται ένα παράδειγμα προς μίμηση γιά όλους τους εγγάμους Ιερείς και λαϊκούς.
Αξίζει να το διαβάσετε.ΑΓΙΕ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ.