Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Σὲ ὅποιο ἀφεντικὸ δουλεύεις, ἀπὸ αὐτὸ θὰ πληρωθεῖς! (Γέροντας Παΐσιος Ἁγιορείτης).Oἱ ἀπομακρυσμένοι ἄνθρωποι ἀπὸ τὸ Θεὸ πάντα ἀπαρηγόρητοι βρίσκονται καὶ διπλὰ βασανίζονται.
Ὅποιος δὲν πιστεύει στὸ Θεὸ καὶ στὴ μέλλουσα ζωή, ἐκτὸς ποὺ μένει ἀπαρηγόρητος, καταδικάζει καὶ τὴ ψυχὴ τοῦ αἰώνια.Σὲ ὅποιο ἀφεντικὸ δουλεύεις, ἀπὸ αὐτὸ θὰ πληρωθεῖς. Ἂν δουλεύεις στὸ μαῦρο ἀφεντικό, σοὺ κάνει τὴ ζωὴ μαύρη ἀπὸ ἐδῶ.
Ἂν δουλεύεις στὴν ἁμαρτία, θὰ πληρωθεῖς ἀπὸ τὸ διάβολο. Ἂν ἐργάζεσαι τὴν ἀρετή, θὰ πληρωθεῖς ἀπὸ τὸ Χριστό.
Καὶ ὅσο ἐργάζεσαι στὸ Χριστό, τόσο θὰ λαμπικάρεσαι, θὰ ἀγάλλεσαι.
Ἀλλὰ ἐμεῖς λέμε: “Χαμένο τόχουμε νὰ ἐργασθοῦμε στὸν Χριστό;”
Μὰ εἶναι φοβερό! Νὰ μὴν ἀναγνωρίζουμε τὴ θυσία τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν ἄνθρωπο!
Σταυρώθηκε ὁ Χριστός, γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, γιὰ νὰ ἐξαγνισθεῖ ὅλο τὸ ἀνθρώπινο...γένος.
Τί ἔκανε ὁ Χριστὸς γιά μας; Τί κάνουμε ἐμεῖς γιὰ τὸ Χριστό;
Ὁ κόσμος θέλει νὰ ἁμαρτάνει καὶ θέλει τὸ Θεὸ καλό. Αὐτὸς νὰ μᾶς συγχωράει καὶ ἐμεῖς νὰ ἁμαρτάνουμε.
Ἐμεῖς δηλαδὴ νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλουμε καὶ Ἐκεῖνος νὰ μᾶς συγχωράει. Νὰ μᾶς συγχωράει συνέχεια καὶ ἐμεῖς τὸ βιολί μας.
Οἱ ἄνθρωποι δὲν πιστεύουν, γι’ αὐτὸ ὁρμοῦν στὴν ἁμαρτία. Ὅλο τὸ κακὸ ἀπὸ κεῖ ξεκινάει, ἀπὸ τὴν ἀπιστία.
Δὲν πιστεύουν στὴν ἄλλη ζωή, ὅποτε δὲν ὑπολογίζουν τίποτε.
Ἀδικοῦν, ἐγκαταλείπουν τὰ παιδιὰ τοὺς … Γίνονται πράγματα …, σοβαρὲς ἁμαρτίες.
Οὔτε οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔχουν προβλέψει τέτοιες ἁμαρτίες στοὺς Ἱεροὺς Κανόνες• ὅπως γιὰ τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα εἶχε πεῖ ὁ Θεός:
“Δεν πιστεύω νὰ γίνονται τέτοιες ἁμαρτίες, νὰ πάω νὰ δῶ!”
Ἂν δὲν μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι, ἂν δὲν ἐπιστρέψουν στὸ Θεό, χάνουν τὴν αἰώνια ζωή.
Πρέπει νὰ βοηθηθεῖ ὁ ἄνθρωπος, νὰ νιώσει τὸ βαθύτερο νόημα τῆς ζωῆς, νὰ συνέλθει, γιὰ νὰ νιώσει τὴ θεία παρηγοριά.
Σκοπὸς εἶναι νὰ ἀνεβεῖ πνευματικὰ ὁ ἄνθρωπος, ὄχι ἁπλῶς νὰ μὴν ἁμαρτάνει.


ΠΗΓΗ: http://orthodoxia-ellhnismos.blogspot.com/2010/08/blog-post_27.html 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου