Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

ΔΙΧΩΣ ΣΧΟΛΙΑ...


***********

footsteps

Footsteps In The SandOne night a man had a dream.
He dreamed he was walking along the beach with the LORD.
Across the sky flashed scenes from his life.
For each scene, he noticed two sets of footprints in the sand:
one belonging to him, and the other to the LORD.
When the last scene of his life flashed before him
he looked back, at the footprints in the sand.
He noticed that many times along the path of his life
there was only one set of footprints.
He also noticed that it happened at the very lowest and saddest times of his life.
This really bothered him and he questioned the LORD about it:
“LORD, you said that once I decided to follow you,
you’d walk with me all the way.
But I have noticed that during the most troublesome times in my life
there is only one set of footprints.
I don’t understand why when I needed you most you would leave me.”
The LORD replied:
“My son, My precious child, I love you and I would never leave you,
During your times of trial and suffering,
when you see only one set of footprints, it was then that I carried you.”

    Author unknown

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Πατημασιές στην άμμο "Ένα βράδυ ένας άντρας είδε ένα όνειρο.
Ονειρεύτηκε ότι περπατούσε κατά μήκος της παραλίας μαζί με τον Κύριο.
Πέρα στον ουρανό έβλεπε σαν λάμψεις σκηνές από τη ζωή του.
Για κάθε σκηνή, πρόσεξε δύο ζευγάρια πατημασιές στην άμμο
το ένα ζευγάρι ανήκει σε αυτόν, και το άλλο στον Κύριο.
Όταν η τελευταία σκηνή της ζωής του πέρασε εμπρός του σαν λάμψη
κοίταξε πίσω του, τις πατημασιές στην άμμο.
Παρατήρησε ότι πολλές φορές στην πορεία της ζωής του
υπήρχε μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές.
Επίσης, παρατήρησε ότι αυτό συνέβη στις χειρότερες και πιο θλιμμένες στιγμές της ζωής του.
Αυτό πραγματικά τον ενόχλησε και ρώτησε τον Κύριο σχετικά με αυτό:

"Κύριε, Εσύ είπες ότι εάν αποφάσιζα να Σε ακολουθήσω,
θα περπατούσες μαζί μου σε όλη τη διαδρομή της ζωής μου.
Όμως παρατήρησα ότι κατά τη διάρκεια των πιό προβληματικών στιγμών της ζωής μου
υπάρχει μόνο ένα ζευγάρι από πατημασιές.
Δεν καταλαβαίνω γιατί, όταν σε χρειαζόμουνα περισσότερο, Εσύ με εγκατέλειπες".
Ο Κύριος απάντησε:
"Γιέ μου, πολύτιμο παιδί μου, σ 'αγαπώ και ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψω,
κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας και του πόνου,
όταν βλέπεις μόνο ένα ζευγάρι πατημασιές, ήταν τότε που Εγώ σε κουβαλούσα".


Άγνωστος συγγραφέας   
               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου